Условия за обслужване

Плащане

При избор на начин за плащане представляващ авансово плащане (с дебитна и кредитна карта, банков превод, ePay, PayPal), клиентите декларират съгласието си за авансово плащане съгласно чл. 53 от Закона за защита на потребителите чрез поставяне на отметка в съответното поле в процеса на приключване на поръчката. Тази информация е възпроизведима и може да се използува за доказване на изразеното от клиента съгласие за авансово плащане пред съответните държавни органи и комисии

Рекламация:

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице пълно несъответствие между поръчана и доставена стока, както и нейната цена, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продукти подлежат на рекламация.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.